In English
Bui Viet Hoa


YHTEISTYÖ

Juminkeko-säätiöllä on kiinteä yhteistyö Karjalan kulttuuriviranomaisten sekä tasavallassa toimivien kulttuuriyhteisöjen kanssa.

Lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat Arhippa Perttusen säätiö ja Ortjo Stepanovin säätiö, joiden kanssa toteutetaan Vienan runokylien elvytystyötä.

Kulttuurivaihdon vuoksi Juminkeko-säätiöllä ovat olleet yhteistyösuhteet Karjalan tasavallan kulttuuriviranomaisiin Kulttuuriministeriöstä piirien tasolle asti. Sama koskee Karjalan Kirjailijaliittoa, Taiteilijaliittoa ja Säveltäjäliittoa sekä monia kulttuuriyhteisöjä, kuten Vepsän kulttuuriseuraa, Inkerin liittoa ja Karjalan Rahvahan Liittoa. Kanssakäynti Karjalan Tiedekeskuksen kanssa on jatkuvaa.

Suomessa lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, ja varsinkin sen kansanrunousarkisto, sekä Kalevalaseura. Kansanperinteen ja kansanmusiikin tutkimus- ja koulutusasioissa yhteistyötä on myös useiden yliopistojen kanssa. Yhteistyötä on ollut myös taideoppilaitosten kanssa.

Kalevalan asioissa yhteydenpitoa on jatkuvasti eri puolille maailmaa. Juminkeko pyrkii tukemaan Kalevalan kääntäjiä ja kuvittajia antamalla informaatiota, hankkimalla aineistoa ja järjestämällä heille matkoja Kalevalan laulumaille, Vienan Karjalaan.

Vjatseslav Orfinski