in english
tiếng việt
suomeksi


Eepokset ovat kiehtova ilmiö niin kansanperinteessä kuin kirjallisuudessakin. Suulliset eepokset ovat kantaneet kansojen myyttistä muinaisuutta satoja, jopa tuhansia vuosia. Monissa kulttuureissa eepokset ovat antaneet kansoille ja kansanryhmille vahvan identiteetin, joiden pohjalta on syntynyt korkeatasoista taidetta musiikissa, kuvataiteissa, näyttämötaiteessa ja muilla taiteenaloilla. Kirjalliseen muotoon muokatut eepokset ovat yhdistäneet heimoja kansoiksi ja olleet jopa merkittävinä osatekijöinä kansallisvaltioiden synnyssä.

Pitkään eepoksia on katsottu olevan kahta lajia: suulliset, lauletut eepokset ja kirjalliset eepokset. Kansainvälisessä vertailevassa eepostutkimuksessa on kuitenkin ryhtynyt käyttämään uutta, kolmatta kategoriaa: perinne-eepokset. Suullisia eepoksia esiintyy vielä ainakin Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa. Kirjallisia eepoksia edustavat esim. Vergiliuksen Aeneis ja John Miltonin Kadotettu paratiisi. Perinne-eepoksiin taas luetaan mm. sumerien Gilgameš, kreikkalaisten Ilias ja Odysseia, islantilaisten Edda ja intialaisten Mahābhārata sekä suomalaisten ja karjalaisten Kalevala. Tähän viimeiseen kategoriaan kuuluu myös tuore vietnamilainen eepos Monin ja Manin lapset. Ei ole sattumaa, että se ja Kalevala ovat samassa ryhmässä. Vietnamin eepoksen tekijä Bui Viet Hoa on kääntänyt Kalevalan vietnamiksi ja sen työn ohessa perehtynyt tarkoin siihen prosessiin ja niihin metodeihin, joiden perusteella Elias Lönnrot loi maailmankirjallisuuden klassikoksi kohonneen Kalevalan yli puolitoista vuosisataa sitten.

Perinne-eepos voi elää ja muuntua samaan tapaan kuin runolaulaja muuntelee suullista eepostaan eri esityskerroilla. Perinne-epoksen tekijän voi rinnastaa suullisiin laulajiin, joilla on muistissaan laaja eeppinen perinneaineisto. Tekijällä on vain vielä laajempi materiaali hallussaan, mutta hän käsittelee sitä – kirjallisesti – samalla tavoin luovasti kuin runolaulaja omia perinneaineistojaan. On siis mahdollista, että Monin ja Manin lapsetkin voi saada uuden muodon – ainakin lapsille tarkoitettu versio on jopa odotettavissa

Vietnam on niitä harvoja maita, joissa kansanrunous on ikivanhaa; joissa se vielä on elävää perinnettä ja joissa on ollut mahdollista luoda suullisen kansanrunouden ja nykyaikaan eläneiden mytologisten tarinoiden pohjalta perinne-eepos.