VEPSÄLÄISIÄ MERKITTÄVIÄ HENKILÖITÄ


ZINAIDA STROGALSHTSHIKOVA

Vepsän kulttuuriseuran perustajiin kuulunut ja sen puheenjohtajana koko sen olemassaolon ajan toiminut Zinaida Strogalshtshikova on tiedenainen, jonka toiminnalla on ollut ratkaiseva merkitys vepsäläisten identiteetin luomiselle. Hänen johdollaan eri alueilla asuvat vepsäläiset saatettiin yhteyteen toistensa kanssa. Hänen vepsäläisten historiaa käsittelevät tutkimuksensa ovat muodostaneet pohjan vepsäläisten itsetunnolle. Hän on toiminut Karjalan tasavallan parlamentin puheenjohtajistossa sekä Yhdistyneitten kansakuntien vähemmistövaltuutettuna. Häntä voidaan pitää vepsäläisten korkeimpana edustajana valtiovaltaan ja kansainväliseen yhteisöön päin.

     Vepsäks       По-русски     Tekijät ja tukijat