In English


TUONPUOLEINEN
10. lokakuuta - 23. joulukuuta 2021

Monitaiteellinen näyttely

Tuonpuoleinen kertoo Vienasta ja tuonpuoleisen käsitteestä vienankarjalaisessa kulttuuripiirissä, mihin aina ovat kuuluneet sen kalmistot, hautausmaat, metsäpeitot, kohdut, vieraat kylät ja vieraat maat.

Näyttelyn päävastaavalle Sisko Pajarille maalaus, video, esineet ja ääni ovat tavallisimpia työvälineitä. Pajarin työskentelyssä keskeistä on ollut valittujen aihepiirien tarkastelu empaattisen eläytymisen kautta, sekä tietty omakohtaisuus.

Taiteilijat:
Sisko Pajari
Kalle Kuisma
Hanna vainio
Meri Hietala
Eero Peltonen

Näyttelyn toteuttaja:
Juminkeko-säätiö

Toteuttamista ovat tukeneet:
Karjalan Sivistysseura, Infinite MHO Oy, Vienan portti, Kulttuurilahja, Taiteen edistämissäätiö sekä monet yksittäiset ihmiset