Väinämöinen, Lönnrot, 1833

Vaka vanha väinämöinen
Pani paitasa pajaksi,
Housut hormiksi rakenti.
Pitkät sormesa pihiksi,
Polvesa alasimmiksi.
Takoa naputtelee,
Lyöä helmahettelöö,
Tako tuuria tusinan,
Ison kimpun keihäiä.
Kulki vanha Väinämöinen,
Kulki oven alate,
Sano sanalla tuolla:
Mitä rautio takovi?
Nouseppa seppä seinän alta,
Takoja kiven takaa!
Taospa mulle uusi miekka,
Jonka kuu kärestä paistaa,

Saahessa sotakeoille,
Suurille sotakeoille,
Vinämöisen varpahille,Miesten tappotanterille,
Sorkkiin sotahevoisten,
Kavioihin vainovarsain.
Varjele vaka Jumala
Sorkista etc.
äiä on sinne mennehiä,
Vaan vähän palannehia.
Kivi suuri kasuokoo,
Paasi suuri paisuoo,
Kivi kirkon korkeuinen,
Pääsi vuoren paksuinen,
Reikä keskellä kiveä,
Käärme reiän ympärillä,
Jonka suojasta sotisin.