Väinämöinen, Lönnrot, 1833

Vaka vanha Väinämöinen
Pani paitansa pajaksi,
Housut hormiksi rakenti,
Pitkät sormesa pihiksi,
Polvesa alasimmiksi.
Takoa naputtelee,
Lyöä helmahettelöö,
Tako tuuria tusinan,
Ison kimpun keihäiä.
Kulki vanha Väinämöinen,
Kulki oven alate,
Sano sanalla tuolla:
Mitä rautio takovi?
Nouseppa seppä seinän alta,
Takoja kiven takaa!
Taospa mulle uusi miekka,
Jonka kanssa katkon päitä
Saahessa sotakeoille,

Suurille sotakeoille,
Väinämöisen varpahille,
Miesten tappotanterille,
Sorkkiin sotahevoisten,
Kavioihin vainovarsain!
Varjele, vaka Jumala,
Sorkista sotihevoisten
Kavioista vainovarsain!
äiä on sinne mennehiä,
Vaan vähän palannehia.
Kivi suuri kasuohoo,
Paasi suuri paisuoo,
Kivi kirkon korkeuinen,
Paasi vuoren paksuinen,
Reikä keskellä kiveä,
Käärme reiän ympärillä,
Jonka suojasta sotisin!