Neity Maaria, Lönnrot, 1832

Neity Maaria emonen,
Näitä teitä tehtäissä
Mää tuolta tuoreilta,
Mää maitosi manalta,
Heruilta hetteiltä,
Läykkyviltä lähteiltä,
Koskilta kohisovilta!
Mehiläinen, ilman lintu
Minä päästän lehmäni leholle,
Hajasarven haavikolle
Kullaista kuloa syömään,
Hopiaista heinän päätä
Mesisestä mättäästä.
Tule illalla kotiini,
Uhkovilla utareilla,
Näyttävillä nänninpäillä,
Nisillä pakottavilla,
Tuntovilla tuumelilla!
Neity Maaria Emonen,
Tuo tänne tuoreisii

Koskilta kohisovilta,
Kanarva-kukattarelta,
Heinään helpehetteriltä.
Taivan Navattarilta,
Yheksältä juurelta leppiä
Kolme kuki puulta.
Herra Jesus
Ite noita nuoliisak,
Tietäjä teräksiisäk,
Velho veitsirautoisak,
Velho veitsirautoisak,
Syämässä syöpyköön,
Maksassa maistukoo,
Keuhkossa kiertyköö,
Helmeissä hypittelköö,
Ruumiissa ruvetkoo,
Käyköön käpylihoissa,
Miesten mielistä pahoista,
Akkain ajatuksista
Paskapaitojen pahoista!