Neitsy Maaria, Lönnrot, 1832

Neitsy Maaria Emonen,
Tule tänne tarvittaisa
Hätäisen huutaissa,
Pakkoisen parkuissa!
Lämmitä saloa sauna
Pian puilla pikkuisilla,
Rikenehen riuahuta!
Tule saunaan saloa
Iltasella ikkunasta,
Ilman uksen ulvomata,
Saranan narahtamata,
Tuvos vasta varjosasi,
Lehti lempi liinoissasi,
Hauo simanen vasta,
Satalatva lauhuttele,
Jolla kylvän kylvettelet,

Miehen luonnon lohduttelet.
Mi teki tämän tekosen,
Kuka kummasen kuvasi,
Kun ei pätkä päätä nosta,
Kumma kalmoa ylennä
Tämän lapsen lautasille,
Tämän p[ ]p[ ]?
Kust' on pulma puuttuna,
Taikia tapahtuna,
Kivistäkö, kannostako
Vai on vahosta sioista,
Vai on vatturauniosta
Vai on siitä seipäästä,
Johon on korppi koinattuna,
Musta lintu murhattuna?