Riien Synty, Suomussalmi, Topelius, 1823

Naata nuorin Neitosia
Teki tiellen vuotehesan
Pahnasan pahalle maalle;
Perin tuulehen makasi
Kalton säähän karkeahan:
Tuuli nosti Turkin helmat
Ahava hamehen helmat
Teki tuuli tiineheksi
Ahavainen paksuksehen:
Tuosta tyyty - tuosta täyty,
Tuosta paksuksi paneksen;
Kanto kohtua kovoa
Vatan täyttä vaikeata,
Kanto kuuta kaksi kolmet
Kanto kuuta viisi kuusi

Jo kanto kahexan kuuta
Kanto kuuta kymmenkunnan
Kanto kuuta kaksitoista
Jo kuulla kahellatoista
Tuotihin kavon kipua
Immin tulta tuikattihin;
Juoxi polvesta merehen
Vyölapasta lainehesen
Sukkarihmasta sulahan;
Heti huutaa heijahutti
Ainosillen ahvenillen
Kaikillen veen kaloillen,
Tuus kuuskinen kitasi
Matikainen nuljaskasi
Nyt tuloovi Immin tuska

 

Pakko neitosen paneksen:
Sivalti simasen siiven
Vyöltä vanhan Väinämöisen,
Jolla voiti luun-lomia
Siveli sivuja myöten,
Perä vieriä veteli;
Syrjin syöstihin merehen
Vesi hijen hinkalohon
Sala kammun karsinahan,
Syrjin syöstihin merehen
Lumme korjuhun kotihin.
Alla Raanusan yhexän
Alla viien villa vaipan
Teki poikoa yhexän
Tyttö lapsen kymmenennen;

Sikiöitähän sitoovi
Saamiahan solmiaavi
Kylpy pelsimen perillä
Saunan lautaen laella.
Nimitteli poikiahan
Lasketteli lapsiahan:
Minkä kuuseksi kuvasi.
Minkä mainihti maoxi.

Riisi on poika Ruivantehen
Riuvantehen, Räyväntehen,
Isätön, Emätön lapsi,
Suuton, silmitön sikiä;
Kuinkas taisi suuton syyvä
Kieletön nisän imeä,

 

Hampaiton haukkaella,
Näkemätön närvistellä;
Voi sinua piian pilkka,
Piian pilkka, naisten nauro,
Etkös nyt häjy häpeä,
Paha poikkehen pakene
Ristittyä rikkomasta
Kastettua kalvamasta.
Miss' on riisi ristittynä
Kaluaja kastettuna?
Tuol' on riisi ristittynä
Kaivolla kalevan pojan
Ketaroilla pienen kelkan.
Oliko vesi puhasta?
Ei ollut vesi puhasta:

Se vesi veren sekanen
Pesi huorat huntujahan
Pahat vaimot paitojahan,
Joilla riisi ristittihin,
Kaluaja kastettihin
Hamehissa haisevissa
Nukkavieroissa nutuissa.
Kuinka ma sinun manoan
Ristittyä rikkomasta
Kastettua kautamasta:
Tuonne ma sinun manoan
Suuhun juoksevan sutosen
Kesä peuran kielen alle,
Hyv' on siellä ollaksesi
Armas aikaellaksesi

 

Lempi liehakellaksesi,
Siel' on voiset vuotehesi
Siasi sianlihaiset:
Siellä itkevi Isäsi
Valittaavi Vanhempasi,
Kunne joutu poikueni;
Ja jos et sitä totelle:
Livu liitto leivillesi
Mäne määrä mämmillesi;
Ja jos et sitä totelle
Ottuos sukusi sukset
Heimokuntasi hevoset
Kotihisi mennäksesi,
Lemmon leppäset sivakat
Hiien kalhut, rauta kannat,

Pahan Hengen paksun sauvan.
Joilla hiihat hiien maita
Lemmon maita leuhattelet;
Ehtivi Sinun Emosi
Kotihisan koiroahan;
Hyvin ot' tehnyt, koska tullut
Teet paremmin, kuin palajat:
Anna mennä männessähän
Venehellä vettä myöten,
Suksella mäkeä myöten,
Hevosella tietä myöten;
On lipua liiaksihi
Mäen alle mäntähissä.
Ja jos et sitä totelle:
Tuonne ma sinun manoan

 

Jalaksillen juoksevillen
Portimo kiven kolohon;
Ja jos et sitä totelle:
Tuonne ma sinun manoan,
Korpin kuljuvan kitahan
Suuhun vankuvan vareksen,
Ja jos et sitä totelle.
Tuonnema sinun manoan,
Suuhun Antero vipusen
Jok' on viikon maassa maannyt
Kauvon liekona levännyt;
Kulmil' on Oravi kuusi,
Paju pehko parran päällä;
Ja jos et sitä totelle:
Tuonne ma sinun manoan

Kirjo kirkon kynnyksehen
Sata lauvan lappeahan
Tuhat malkosen maluhun,
Papit siellä pauhoavat
Miehet messua pitävät;
Ja jos et sitä totelle;
Tuonne ma sinun manoan
Suurillen Sota keoillen
Miesten tappu tanterillen
Jos' on verta vyöhön asti;
Siell' on luutonta lihoa
Suonetonta pohkeata,
Syyvä miehen nälkähisen,
Hilpoa himertunehen
Haukata halun alasen.