Poro tyttö, Lönnrot

Poro tyttö, pohjan neito
Tungeksen käsin tulehen,
Kypenihen kyynäsvarsin,
Käsivarsin valkiahan,
Hyys on sukka, jäässä kenkä,
Hallassa hamehen helmat,
Paian kaulus kalkkarassa.
äiä on hyytä Pohjolassa,
Jäätä kylmässä kylässä,
Jolla hyyän hyppyseni,
Jolla jäähytän käteni.
Pyhi pois pyhät kipunat,
Pyhät saastat samuttele,
Pyhät laineet lakase!
Tuoos hyytä tullessasi,
Tuoos hyytä, tuo jäätä
Sykysyisen uuhen verran,
Verta talvisen jäniksen,
Jolla hyyän hyppyseni,


Jolla jäähytän käteni,
Jot' et polta poskiani,
Kuumota kupehiani,
äärilleni äimöttele,
Jot et polta poikoani,
Turmele tekemätäni!
Pane tuskat tuhniohon,
Vaivat vaskivanttuusen,
Sinilippahan sisähän,
Rasiahan rautasehen;
Vieppä juoksulla jokehen,
Samojen sarajokehen!
Viskoa vilua vettä,
Kanna hyyhmän karvallista
Paikoillen palanehillen,
Tulen viemillen vioillen,
Ettet polta poskiani,
Kuumota kupehiani,
äärilleni äimöttele!