Puun vahingoitsemisen loihtoruno, Suomussalmi, Saksa, 1872-74

Suon neiti, kanervan poika,
Lähti soita kylvämähän,
Taaroja tihittämähän.
Suot kylvi, kanervat kasvoi,
Mäet kylvi, männyt kasvoi,
Kummut kylvi, kuuset kasvoi.
Kuusi kullon, kähjön poika,
Pirulaisen pinnottama,
Natulaisen nauloama;
Pihjala pirun vetämä,
Haapa hiien siunoama,
Leppä lemmon kasvattama.

Koivupuu Jumalan luoma,
Vesa Jesuksen vetämä,
Maasta mannun kasvattama,
Latvasta vesin valama;
Min oksat sadattanehe,
Keski mettä keittäköhön!
Min tyvi sadattanehe,
Oksat mettä keittäköhön!
Min keski sadattanehe,
Latvat mettä keittäköhön!