(Luettelossa ovat sellaiset kirjekumppanit, jotka on mainittu tekstissä tai joille lähettämiä Lönnrotin kirjeitä on siteerattu.)
A.E.Ahlqvist
1826-89, runoilija ja kielentutkija, tunnustettu tiedemies, jonka jälkipolvet muistavat A.Kiven teilaajana; arvosteli myös ankarasti Kalevalaa - Lönnrotin kuoleman jälkeen.
L.I.Ahlstubbe 1804-70,
Lönnrotin opiskelutoveri ja kollega

S.W.Appelgren
1788-1854, pappi, Oulun Triviaalikoulun opettaja, jonka oppilaina olivat mm. Z.Topelius ja J.W.Snellman, Kokkolan kirkkoherra

E.Bisi
Kiannan lukkari, jonka sisar Beata oli Polvilassa palvelijana, mutta hukkui huhtikuussa 1839 samaan aikaan Lönnrotin veljenpojan kanssa.

G.C.Cavonius
Lönnrotin opiskeluaikainen asuintoveri, lakimies
M.A.Castrén
1813-52, kielentutkija ja tutkimusmatkailija, teki myös yhteisen tutkimusmatkan Lönnrotin kanssa, Helsingin Yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden professuurin ensimmäinen haltija v:sta 1851.

Fr.Cygnaeus
1807-81, runoilija ja historian tutkija, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori, valtioneuvos
J.F.Elfing
1801-91, lääkäri, Lönnrotin opiskelukollega ja ystävä

D.E.D.Europaeus
1820-84, kansanrunouden kerääjä, kielentutkija, tuli Lönnrotin apulaiseksi v. 1845 Kajaaniin ja sitä tietä runonkeruuseen, suusanallisen kansanperinteen suurkerääjä
C.J.Frosterus
Kirkkoherra

C.E.Gosman
Kajaanin postimestari E.Montgomeryn jälkeen, asui Kajaaniin muutettuaan (1835) jonkin aikaa yhdessä Lönnrotin kanssa talossa, jonka tämä oli ostanut edelliseltä postimestarilta.
J.Grimm
1785-1863, saksalainen tiedemies, joka tunnetaan satukokoelmasta, jonka julkaisi veljensä Wilhelmin kanssa, teki Kalevalasta maailmankuulun esitelmöimällä siitä Berliinin tiedeakatemiassa 1845, opiskeli suomen kielen.

J.K.Grot
1812-93, venäläinen tiedemies, Helsingin Yliopiston ensimmäinen venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, myöh. Pietarin tiedeakatemian akateemikko, kävi tapaamassa Lönnrotia Kajaanissa ja miehet ystävystyivät, hallitsi suomen ja ruotsin kielen
C.Heickell
1797-1876, pappi, mm. Sodankylän kirkkoherra ja Tornion kappalainen, jolle Lönnrot purkaa runomuotoisessa kirjeessään rakastumistaan nimismiehen tyttäreen Anna Loviisa Heickelliin

C.N.Keckman
1793-1838, SKS:n sihteeri, Helsingin yliopiston suomen kielen lehtori, hyvä ystävä, joka vastasi Vanhan Kalevalan julkaisemisen käytännön asioista

A.R.Lang
1805-77, pappi, Lönnrotin opiskelu- ja asuinkumppani Turun ajoilta

F.J.Rabbe
1801-79, lääkäri, Lönnrotin opiskelukumppani ja ystävä, SKS:n perustajajäsen, Lönnrotin luottohenkilö Helsingissä vuosikymmenien ajan

H.Ravelin
rokottaja Sotkamossa

H.A.Reinholm
1819-83, yliopiston kirjaston ja kansatieteellisen museon amanuenssi, pappi, kansanrunouden kerääjä

S.Roos
1792-1878, ensimmäinen Kajaanin piirin lääkäri (1823-32) eli Lönnrotin edeltäjä virassa, siirtyi 1833 Karjalan piirilääkäriksi

J.L.Runeberg
1804-77, runoilija, jonka toimittamia Helsingfors Morgonbladia ja Borgå Tidningiå Lönnrot avusti ahkerasti, tutustuivat jo 1822, kun aloittivat yhtäaikaisesti yliopisto-opiskelut Turussa

C.Saxa
1796-1849, Kiannan kappalainen, hyvä suomentaja, avusti Lönnrotin Mehiläistä sekä Oulun Wiikko-Sanomia

D.Skogman
1792-1878, apteekkari, välitti Lönnrotille postia sekä tämän tarvitsemia lääkkeitä

J.W.Snellman
1806-1881, filosofi, Kuopion yläalkeiskoulun rehtori, Saiman toimittaja, senaattori, aloitti yliopisto-opiskelut vuonna 1822 yhtä aikaa Lönnrotin kanssa, Lönnrot avusti hänen Saima-lehteään

A.J.Sjögren
1794-1855, kielentutkija, akateemikko, vepsäläisten "löytäjä", ensimmäinen runonkerääjä Vienassa

J.F.Ticklen
1802-44, lääkäri, Lönnrotin opiskelukollega ja ystävä

J.E.A.Wirzén
1812-57, lääkäri, osallistui Lönnrotin kolmannen runonkeruumatkan alkupuolelle