Kuhmossa 29 syyskuuta 1852
Kuulutus.

Tiedoksi annetaan, että lääkityksiä ulkotautia vasten on lähetetty Talonpojalle Matti Pulkkoselle Savilahden talossa Kalliojärven kylää ja Filip Kyllöselle Lendiirassa, joilta niillä tienoin asuvaiset taitavat saada niitä, ynnä neuvon kanssa, kuinka niitä nautitaan. Ilman sitä varoitetaan itsekutakin, johon tauti taitais ruveta, pysymään vuoteessa ja peitteen alla, jolla tavoin he pikemmin paranevat, kuin liikkeellä olessa. Myös olisi kovin tarpeellinen, että sairas eli sairaat, missä niitä on usiampia, saisivat eri huoneen, sillä muitten kanssa yhdessä asuen tarttuu tauti pian terveisiinkin, jolla tavoin, kuin se oikein pääsee voimiinsa, välistä koko perhekunta joutuu vuoteelle. Missä sairaita löytyy, siellä pitäisi lakeinen jos ei myötänsä auki pidettämän, niin kuitenkin usein aukaistaman, ettei sairaan henki ja hien höyry pääsisi huoneeseen seisahtumaan, sillä kuin sitä ei lasketa usein ulos ja uutta raitista ilmaa ulkoa sen siaan, niin paisuu se viimein vahingolliseksi terveillekin hengittää, jotka sen kautta tartutetaam ja tulevat sairaaksi. Wilustumista pitäisi jokaisen tarkoin varoa, sillä vilustumisesta, kuin ohuilla vaatteilla viivytään kauvemmin ulko ilmassa, saapi tautu myös usein alkunsa. Myös pitäisi kyläkuntain kulkuihmisten varaksi katsoa joku huone, johon ne, siksikuin paranisivat, vietäisiin maksoa vasten hoidettavaksi siltä joka sen vaivan päällensä ottaisi. Sen kautta, että niitä tavallisuuden jälkeen kuljetetaan talo talolta ympäri seurakunnan, tulee, niin kuin jokainen sen itsestänsäkin ymmärtänee, tauti pian levitetyksi, jolloin sitä ei enää ole niin helppo ehkäistä, kuin alussa.

Elias Lönnrot, Läänin lääkäri