H.Ravelin

[6.5.1850]

Vaksinatöörin apulaiselle Raveliinille.

Koska Sotkamosta on valituksia tullut, että ette ole siellä kun juuri nimeksi käynyt ymppiä panemassa, muutamissa kylissä, niin kuin Jormasilla ei koko kolmena vuonna, Maanselässä ei milloinkaan, niin olen minä nyt pyytänyt Herra kirkkoherra Ståhlbergin, niin kuin §.12 keisarillinen Asetus Vasinatsionista, annettu sinä 17 päivä Helmikuuta säätää, ei ainoastaan määräämään Teille paikat ja ajan, jona itsekussaki paikassa sitä ennen kirkossa tehdyn kuulutuksen jälkeen ymppäys tulee toimitettavaksi, vaan pitaa Teidän, niin kun myöskin, jos hän tahtoo, valitsemaan jonkun peräänkatsojan, joka kulkee kanssanne silmällä huolta pitämässä, että oikein toimitatte toimitettavaksenne, ja pitää Teidän, niinkauvan kuin tahdotte siinä virassa olla, sen jälkeen itsenne asettaa.

Elias Lönnrot [Konsepti]