TekijästäKirjan tekijä Rürik Lonin (1930 - 2009) oli elinaikansa tunnetuimpia vepsäläisiä. Hän vaali kotiseudullaan Äänis-Vepsässä oman pienen kansansa kieltä ja omintakeista kulttuuria. Vaikka hän oli tavallinen kansanmies - ammatiltaan työkaluseppä ja moottoriajoneuvojen korjaaja -, hän koki velvollisuudekseen ajaa kansansa asiaa, ettei rikas vepsäläinen perinne katoaisi kokonaan nuorempien polvien tietoisuudesta. Hän ryhtyi keräämään folklorea ja kotiseutunsa esineistöä aikana, jolloin Neuvostoliiton vähemmistökansoja pyrittiin sulauttamaan osaksi suurta neuvostokansaa ja jolloin oli vaarana saada otsaansa nationalistin leima. Sitkeällä ja tarmokkaalla työllä hän perusti 1960-luvulla Soutjärven kansanmuseon, josta tuli myöhemmin Karjalan kansallisen museon Vepsän osasto. Hän toimi museon pitkäaikaisena johtajana ja saavutti paitsi kotiseutunsa ihmisten myös tiedemaailman arvostuksen osakseen.


Rürik Lonin ehti toimia Soutjärvellä myös vepsän kielen opettajana. Hän osallistui myös Vepsän kansankuoron toimintaan, kirjoitti paikallisiin lehtiin sekä harrasti ja tallensi kansanrunoutta. Hänen pyyteetön työnsä huomattiin asiantuntijapiireissä. Hän sai viime vuosikymmenillään loppupuolella huomattavia tunnustuksia, mm. Työn sankari -mitalin ja Työn veteraani sekä Karjalan ansioituneen kulttuurityöntekijän -arvonimet. Hänen keräyksensä pääsivät tieteellisiin teoksiin ja hän julkaisi myös omia perinnettä tunnetuksi tekeviä kirjoja.


Rürik on epätyypillinen nimi Vepsän seudulla. Rürikin isä Pjotr Lonin kulki kausitöissä pitkin Venäjää, toi Novgorodin ruhtinaan nimen matkoiltaan ja antoi sen vastasyntyneelle lapselleen. Eikä Rürik pettänyt isänsä luottamusta. Hän on teoillaan osoittanut olevansa nimensä arvoinen - oman kansansa sankari.

Teoksesta


Rürik Loninin teos Sodan korventama lapsuus ilmestyi venäjänkielisenä vuonna 2004. Hänen elämäntyönsä kunnioittamiseksi Juminkeko julkaisee Vepsän kulttuurin vuonna 2012 kirjasta verkkoversion venäjän lisäksi suomeksi sekä äänisvepsän murteella.

Vepsäks
По-русски

Tekijät