In English


LAITOKSET JA YHTEISÖT

- Kalevalaseura
- Suomalaisen kirjallisuuden seura
- Kalevala-instituutti
- Lönnrot-instituutti
- Carelicum
- Karjalan Tiedekeskus
- Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

- M. A. Castrénin seura
- Karjalan Sivistysseura
- Repola-Seura ry.
- Lyydiläinen seura
- Tverinkarjalaisten ystävät r.y.
- Kalevalaisen Runokielen Seura
- Vienan Karjalan Ystävät ry.
- Karjalan Liitto ry.
- Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
- Suomen Antropologinen Seura
- Suomalais-Ugrilainen Seura
- Tieteellisten seurain valtuuskunta
- Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö