In English


HANKKEET

Suurimpana yksittäisenä hankkeena Juminkeko-säätiö toteuttaa kansainvälisenä yhteistyönä Karjalan tasavallassa toimivan Arhippa Perttusen säätiön kanssa Vienan runokylät -projektia. Hankkeen tavoitteena on pelastaa uhanalainen Kalevalalle runoaineksen antanut vienankarjalainen kulttuuriperinne tuleville polville.

Hankkeen toteutus aloitettiin 1990-luvun taitteessa ja se kestää kaikkiaan 25 vuotta. Vuonna 1993 hanke hyväksyttiin UNESCO:n Kulttuurikehityksen vuosikymmen -ohjelman tapahtumiin.

Ainutlaatuisen Paanajärven kylän pelastamiseksi hukkumasta voimalaitosaltaaseen on oma hankkeensa. Säätiön hakemuksesta Paanajärven kylä hyväksyttiin World Monuments Watchin maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle aluksi vuosiksi 1996-97, sitten vuosiksi 1998-99 ja vielä vuosiksi 2000-01. WMW:n kautta amerikkalainen Samuel H. Kressin säätiö on tukenut Paanajärven kylän restaurointitöitä. Tukea on saatu myös lähialueyhteistyövaroista Ulkoministeriöltä, Ympäristöministeriöltä ja EU:n TACIS Small Project Facility -ohjelman kautta.

EU:n rakennerahastovaroilla säätiö on valmistanut toimintasisältöä Juminkekoa varten ennen sen valmistumista. Sen jälkeen EU-varoja on saatu uudentyyppisiä toimintoja ja digitaalisen arkiston luomista varten.

Säätiö on osallistunut myös useisiin kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämishankkeisiin sekä perinteentallennushankkeisiin.

Vietnamin Kalevalan Ystävien Seuran kanssa Juminkeko-säätiö toteutti vuosina 2002 - 2008 kehitysyhteistyöhankkeen, jonka tuloksena syntyi Vietnamin eepos paikallisen kansanrunouden ja Kalevalan esimerkin pohjalta.