In English


HALLINTO

Juminkeko-säätiön toimintaa johtaa asiantuntijahallitus, johon tällä hetkellä kuuluvat:

- Kirjailija Markku Nieminen, puheenjohtaja

- Professori Pekka Laaksonen,
  varapuheenjohtaja

- Tutkija-muusikko Taito Hoffrén

- Elokuvaohjaaja Lasse Naukkarinen

- Folkloren tutkija Eila Stepanova

- FT, arkeologian dosentti Pirjo Uino