In English


ARKISTO

Juminkeko tallentaa karjalaista ja muiden lähisukukansojen kulttuuria valokuvin ja äänittein. Materiaalia on eniten Vienan alueelta, mutta myös Aunuksesta, Vepsästä ja Inkerinmaalta. Arkisto palvelee niin tutkijoita ja eri taiteenalan edustajia kuin tavallista yleisöäkin.

Arkiston käyttäjille materiaali luovutetaan digitaalisessa muodossa. Arkistoaineiston käyttöön tarvitaan lupa Juminkeon arkistosta.

Kuva-arkiston valokuva-aineisto koostuu pääosin 1980-luvun alkupuolelta nykypäivään tehdystä tallennustyöstä, mutta sisältää jonkin verran myös vanhempaa aineistoa. Arkisto käsittää kaikkiaan noin sata tuhatta kuvaa. Erityisen hyvin kuva-arkisto kattaa Vienan runokylien viime vuosikymmenien vaiheet.

Äänitearkisto on samalta ajanjaksolta ja sisältää perinneaineistoa pääosin Vienasta, mutta myös muualta Karjalasta sekä Vepsänmaalta ja Inkeristä. Runolauluperinnettä ja muuta kansanmusiikkia sekä satuja on kerätty Juminkeon arkistoon systemaattisesti 1980-luvulta alkaen.

Akateemikko Eino Karhu Petroskoista on luovuttanut henkilökohtaisesti kokoamansa Suomen ja Venäjän suhteita käsittelevän arkistonsa Juminkekoon tutkimuskäyttöön. Arkisto sisältää materiaalia 1800-luvun alusta 1960-luvulle asti. Arkisto on digitoitu Juminkeossa. Lahjoittajan luvalla arkiston digitoitu versio on luovutettu myös Karjalan Tiedekeskukselle ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon.

Juminkeon arkiston uudemmat aineistot sisältävät tietosuojan piirissä olevia henkilötietorekisterejä. Käsittelemme henkilötietoja sääntömääräisessä, yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Juminkeon arkistossa saat tietosuojavastaavalta (ks. yhteystiedot).